dimarts, 27 de desembre del 2011

HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

Per poder ser una bona mestra s'ha de tenir molt clar quines són les quatre habilitats lingüístiques en les que una persona és desenvolupa ja que només d'aquesta manera podrem potenciar-les en una aula, per aquest  motiu hem hagut d'ampliar el nostre coneixement sobre aquest aspecte. Podem classificar les habilitats lingüístiques d'aquesta manera:


Segons aquest esquema, les habilitats lingüístiques orals són:
  • Escoltar: Tracta de comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment. 
  • Parlar: Es tracta d'expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa. 
Segons l'esquema, les habilitats lingüístiques escrites són: 
  • Llegir: És el procés pel qual es comprèn un text escrit. Llegir no es tracta de descodificar, per tant, no hi ha lectura sense comprensió.
  • Escriure: És el procés mitjançant el qual es produeix un text escrit significatiu. Escriure va molt més enllà que escriure en un paper. 


El fet d'haver profunditzat en el tema de les habilitats lingüístiques ens anirà molt bé per de cara al futur no només ensenyar als més petits l'habilitat d'escriure o llegir, sinó també ensenyar als petits a escoltar, ja que molts d'ells no en saben i això no ho pot ensenyar ningú més que l'escola, i evidentment, a parlar, que és una part molt oblidada a les escoles, ja que els nens no aprenen a parlar ni a expressar-se, i quan arriben a batxillerat i els toca presentar davant un claustre el treball de recerca no en saben. S'hauria d'ensenyar des de ben petits aprendre a parlar i ensenyar-els-hi tàctiques per poder fer-ho cada vegada millor. Trobo molt interessant aquest tema i considero que les escoles n'haurien de ser molt més conscients. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada